Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy powołano Inspektora Ochrony Danych – Jacka Popławskiego, kontakt iod@mpg.bydgoszcz.pl