Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

zajmuje się gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

  • Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń na wykonywanie prac geodezyjnych realizowanych przez wszystkie jednostki wykonawstwa geodezyjnego działające na terenie m. Bydgoszczy.
  • Koordynacja prac geodezyjnych i kartograficznych w przypadku zgłoszenia przez dwie lub więcej jednostek wykonawstwa geodezyjnego dla tego samego obszaru.
  • Rejestrowanie i przyjmowanie do ODGiK dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.
  • Dokonywanie oceny stanu ODGiK i wyłączanie z zasobu dokumentów nieprzydatnych do dalszego wykorzystania.
  • Nadawanie cech dokumentu materiałom sporządzanym przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
  • Udzielanie informacji poprzez udostępnienie map w formie kopii lub w postaci cyfrowej.
  • Ustalanie opłat za wykorzystanie danych z dokumentacji zgromadzonych w państwowym zasobie i wystawianie faktur dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

 kontakt: e-mail odgk@mpg.bydgoszcz.pl