Informacje dla geodetów

Portal Ośrodka Dokumentacji
Konto Geodety

Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy informuje, że uruchomiła konto geodety pod adresem: geodeta.mpg.bydgoszcz.pl.

Instrukcja założenia konta: Rejestracja nowego użytkownika na Portalu Geodety.

Aktualnie Konto Geodety umożliwia składanie zgłoszeń geodezyjnych i komunikację z ODGiK.

W celu pełnej aktywacji konta konieczne jest wydrukowanie wniosku o założenie konta (w trakcie rejestracji na stronie) i dostarczenie podpisanego dokumentu przez osobę upoważnioną do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. Po aktywacji dostępu do konta jest możliwość składania zgłoszeń prac geodezyjnych, składania zgłoszeń uzupełniających, przeglądanie zgłoszonych prac i pobierania niektórych dokumentów (DOO, Licencje, wypisy).

W przypadku problemów technicznych proszę dzwonić w godzinach pracy MPG: 525859282.

Główny kanał przekazywania materiałów (ftp) pozostaje bez zmian.

FTP

Aktualny adres: ftp://uprawnieni.mpg.bydgoszcz.pl/

Aktualna strona do zmiany hasła: http://uprawnieni.mpg.bydgoszcz.pl/cgi-bin/zmiana_hasla.cgi

Informacje

Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego działającym na terenie miasta Bydgoszczy są udostępniane materiały znajdujące się w powiatowym (grodzkim) zasobie geodezyjnym i kartograficznym na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych.
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego przyjmowane są codziennie oprócz środy i soboty w godzinach 7.00-14.00 w pokoju nr 313. Materiały z zasobu przygotowywane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie nie przekraczającym 10 dni.

Na terenie miasta Bydgoszczy funkcjonuje mapa cyfrowa w środowisku MicroStation. Geodeta zgłaszający prace geodezyjne otrzymuje fragment mapy zasadniczej jako pliki DGN w standardzie INZAS, zgodny z zakresem prac. W celu przyjęcia wyników pomiarów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodeta zobowiązany jest przekazać operat pomiarowy, mapę wywiadu terenowego oraz na płycie CD pliki w niżej wymienionych formatach :

  • wcześniej otrzymany z ODGiK
  • z nowo pomierzonymi elementami zgodnie ze szkicem polowym
    o nazwie jak identyfikator zgłoszenia geodezyjnego, tzn. jeżeli identyfikator to MPG.D.422.1258.2016, to nazwa pliku 125816.dgn.
  • plik w formacie txt ze współrzędnymi pomierzonych punktów w
    przypadku pomiaru dalmierzem lub wykonania projektu podziału.
  • zgodny z wydrukiem dla zleceniodawcy, przedłożonym w ODGiK
    do nadania cech dokumentu.

Mapa zasadnicza miasta Bydgoszczy prowadzona jest w państwowym układzie współrzędnych płaskich PUWG2000 s6 z układem odniesienia Amsterdam

kontakt e-mail: odgk@mpg.bydgoszcz.pl