Informacje dla inwestorów

Miejska Pracownia Geodezyjna wykonuje mapy niezbędne w procesie inwestycyjnym:

  • do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • do celów informacyjnych.

Mapy wykonywane są w postaci wydruków lub w wersji cyfrowej (pliki dgn, dwg, dxf i pdf) w skali 1:500 oraz 1:1000.

Rodzaje sporządzanych map:

  • sytuacyjno-wysokościowe,
  • sytuacyjno-wysokościowe z podziemnym uzbrojeniem terenu,
  • ewidencji gruntów i budynków.

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku oprócz środy:

  • poniedziałek, czwartek w godzinach 7:00 – 15:00,
  • wtorek w godzinach 7:00 – 18:00,
  • piątek w godzinach 7:00 – 13:30.

Kasa jest czynna w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 8:00 do 13:00,
  • środa nieczynna.

kontakt e-mail:

odgk@mpg.bydgoszcz.pl

uslugi@mpg.bydgoszcz.pl