Kontakt

Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9 – 15; 85-130 Bydgoszcz
ESP ePUAP: /MPG_Bydgoszcz/SkrytkaESP

Dyrektor 525 858 890

dkosieniak@mpg.bydgoszcz.pl

Sekretariat 525 858 894

sekretariat@mpg.bydgoszcz.pl

Księgowość i Kadry 525 858 895
Kierownik – Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 525 858 899
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 525 858 892

odgk@mpg.bydgoszcz.pl

Przewodniczący – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 525 859 281
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 525 858 891

zudp@mpg.bydgoszcz.pl

Kierownik Oddziału Prac Geodezyjno-Kartograficznych 525 858 893
Oddział Prac Geodezyjno-Kartograficznych 525 858 896 (do 98)
Reprodukcja Map 525 858 900

uslugi@mpg.bydgoszcz.pl

Pracownia czynna:
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 7:00-15:00,
we wtorki dyżur do 16:00,
w piątek od 7:00-14:00,
w środę nieczynne.

Dojazd

– autobusem miejskim linii 51, 52, 55, 56, 58, 60
– samochodem od Ronda Poznańskiego ulicą Grudziądzką.
Zmotoryzowanych interesantów zapraszamy na parking
zlokalizowany przy budynkach Urzędu Miasta.
Biura mieszczą się na III piętrze budynku “C”.