logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska Pracownia Geodezyjna

w Bydgoszczy

 

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

bip

 

Ilość odsłon: 789

 

 

Miejska Pracownia Geodezyjna
w Bydgoszczy

 

jest jednostką budżetową. Utworzona została uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXI/926/10 z dnia 24 lutego 2010r. Działa w oparciu o przepisy ustawy - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przepisy wykonawcze do ustawy, przepisy resortowe oraz prawo miejscowe.

 

 

Struktura organizacyjna Miejskiej Pracowni Geodezyjnej

 

Dyrektor

mgr inż. Danuta Kosieniak

 

 1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
 2. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 3. Oddział Prac Geodezyjno - Kartograficznych.

 4. Oddział Księgowości i Kadr.

 

 

Zakres działania Pracowni

 

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu

 

 

 

Pracownia realizując swoje zadania współpracuje z Geodetą Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

 

wykonuje zadania starosty związane z realizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. “Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, w tym:

 

 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

 

zajmuje się uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego miasta Bydgoszczy.
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się na naradach koordynacyjnych w czwartki każdego tygodnia. W naradach Zespołu uczestniczą przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw branżowych: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Zakład Energetyczny - Bydgoszcz, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.- Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy a także Ogrodnik Miejski oraz przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Pozytywnie zaopiniowany projekt stanowi podstawę do rozpoczęcia prac związanych z budową sieci uzbrojenia terenu.

 

Oddział Prac Geodezyjno - Kartograficznych

 

wykonuje prace geodezyjno - kartograficzne na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie:

 

 

 

 

Piątek, 27 Listopada 2015

 

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Copyright © by BP 2009